DANH SÁCH TRƯỜNG XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2018

BẤM F5 ĐỂ BIẾT ĐƯỢC CẬP NHẬP MỚI NHẤT

(8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 8 năm 2018)

STT TÊN TRƯỜNG XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2
178 Trường Đại học Hạ Long thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 
177 Thông báo xét tuyển bổ sung vào trường Đại học Xây Dựng năm 2018 
176 Học viện Cảnh sát nhân dân xét tuyển bổ sung 2018 
175 Thông báo xét tuyển bổ sung vào Đại học Hà Tĩnh năm 2018 
174 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018
173 Trường ĐH Xây Dựng Miền Tây thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 
172 Thông báo xét tuyển đợt 2 vào trường ĐH Công nghệ Sài Gòn 2018 
171 Thông báo xét tuyển bổ sung vào trường Đại học Duy Tân 2018 
170 Trường Đại học Hùng Vương thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
169 Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
168 Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
167 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
166 Trường Đại học Văn Hiến thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
165 Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo về tuyển sinh đợt 2 năm 2018 
164 Thông báo xét tuyển bổ sung vào trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội 2018 
163 Trường Đại học Cảnh Sát Nhân Dân thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
162 Học viện Khoa học Quân Sự thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
161 Thông báo xét tuyển bổ sung vào Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 2018 
160 Trường Đại học Quang Trung thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
159 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo xét bổ sung đợt 1 năm 2018
158 Đại học Hoa Lư thông báo xét bổ sung đợt 1 năm 2018 
157 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
156 Thông báo xét bổ sung đợt 1 vào Đại học Tây Đô năm 2018 
155 Thông báo tuyển sinh đợt 2 vào trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai năm 2018 
154 Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2018 
153 Học viện Hậu Cần thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
152 Trường Đại học Thành Đô thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018
151 Trường Đại học Tiền Giang thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
150 Trường Đại học Kiên Giang thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
149 Trường Đại học Việt Đức thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
148 Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
147 Học viện Tòa Án thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2018 
146 Trường Học viện An ninh Nhân dân thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
145 Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào Đại học Tân Trào năm 2018 
144 Trường Đại học Cửu Long thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
143 Trường Đại học Duy Tân thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
142 Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
141 Thông báo xét tuyển đợt 2 vào trường Đại học Tài chính – Ngân Hàng Hà Nội 2018 
140 Trường Đại học Lạc Hồng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
139 Thông báo xét tuyển bổ sung vào Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2018 
138 Thông báo xét bổ sung đợt 1 vào Đại học Quảng Bình năm 2018
137 Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 của trường Đại học Thái Bình năm 2018 
136 Trường Đại học Phan Thiết thông báo xét nguyện vọng bổ sung năm 2018
135 Phân hiệu Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
134 Phân hiệu ĐH Công nghiệp TPHCM tại Quảng Ngãi xét tuyển đợt 2 năm 2018 
133 Khoa Quốc tế – Đại học Khoa học thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
132 Khoa Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2018 
131 Thông báo xét nguyện vọng 2 vào ĐH CNTT&Truyền thông – ĐH Thái Nguyên 2018 
130 Thông báo xét tuyển bổ sung vào Khoa CNTT&Truyền thông – ĐH Đà Nẵng 2018 
129 Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG TPHCM thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
128 Thông báo xét tuyển bổ sung vào ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2018 
127 Trường Đại học Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
126 Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương xét tuyển bổ sung 2018 
125 Đại học Nguyễn Trãi xét tuyển 250 chỉ tiêu bổ sung đợt 1 
124 Xét tuyển bổ sung Đại học Tân Tạo năm 2018 
123 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh xét tuyển bổ sung 2018 
122 Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự xét tuyển bổ sung 2018 
121 Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 
120 Thông báo xét nguyện vọng 2 vào Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên 2018 
119 Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai thông báo xét nguyện vọng bổ sung năm 2018 
118 Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh 2018 
117 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang thông báo xét nguyện vọng 2 năm 2018 
116 Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
115 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2018 
114 Thông báo xét tuyển bổ sung vào trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2018 
113 Trường Đại học Sao Đỏ thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018 
112 Trường ĐH Tài chính Quản trị Kinh Doanh thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2018 
111 Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 của trường Đại học Thái Bình năm 2018 
110 Trường Đại học y Dược Thái Bình thông báo xét nguyện vọng bổ sung năm 2018
109 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Công nghiệp TPHCM 2018 
108 Điểm xét tuyển bổ sung ĐH Công nghệ giao thông vận tải 2018
107 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh xét tuyển bổ sung 2018 
106 Xét tuyển bổ sung Đại học Tân Tạo năm 2018 
105 Đại học Nguyễn Trãi xét tuyển 250 chỉ tiêu bổ sung đợt 1 
104 Đại học Buôn Ma Thuột xét tuyển bổ sung 2018 
103 Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng xét tuyển bổ sung 2018 
102 Thông báo thủ tục nhập học vào trường Đại học Sư Phạm – ĐH Thái Nguyên 2018 
101 Thông báo xét tuyển bổ sung vào trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 2018 
100 Trường Đại học Hùng Vương thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 
99 Đại học Lao động xã hội xét tuyển bổ sung năm 2018 
98 Đại học Mỏ địa chất xét tuyển bổ sung năm 2018 
97 Đại học Y tế công cộng xét tuyển bổ sung năm 2018 
96 Đại học Cần Thơ xét tuyển bổ sung năm 2018 
95 Thông báo xét tuyển bổ sung vào trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 2018 
94 Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học Trà Vinh 2018 
93 Trường Đại học Luật – ĐH Huế thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 
82 Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo xét tuyển bổ sung 2018 
81 Đại học Bình Dương xét tuyển bổ sung năm 2018 
80 Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 
79 Thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường Đại học Phú Yên năm 2018 
78 Trường Đại học Quy Nhơn thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018 
77 Đại học Công nghiệp Vinh xét tuyển bổ sung năm 2018 
76 Đại học Thái Bình Dương tuyển bổ sung 2018 
75 Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung Đại học Đà Lạt 2018 
74 Đại học Lâm nghiệp xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2018 
73 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Điện lực 2018 
72 Đại học Mở TPHCM xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2018
71 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Đồng Tháp 2018 
46-> 70 Đại học Huế xét tuyển bổ sung năm 2018 
45 Đại học Thủ Dầu Một xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2018 
44 Đại học Nông lâm TPHCM xét tuyển bổ sung 2018
43 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Công nghiệp TPHCM 2018 
42 Đại học Đồng Nai xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2018 
41 Đại học Sư phạm – ĐH Huế xét tuyển bổ sung 2018 
40 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
39 Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ xét tuyển bổ sung 2018 
38 Trường đại học Hải Phòng xét tuyển 1340 chỉ tiêu bổ sung 2018 
37 Đại học Công đoàn xét tuyển 360 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung 2018 
36 Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung Học viện thanh thiếu niên Việt Nam 2018 
35 Học viện báo chí và tuyên truyền xét tuyển bổ sung 2018
34  Điểm xét tuyển bổ sung ĐH Công nghệ giao thông vận tải 2018
33 Đại học Đà Nẵng xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2018 
32 Đại học Phan Châu Trinh xét tuyển bổ sung 2018 
31 Đại học Nông lâm – ĐH Huế xét tuyển bổ sung 2018 
30 Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào Đại học Tài chính – Kế toán 2018 x
29 Điểm chuẩn dự kiến nguyện vọng bổ sung ĐH Mỹ thuật công nghiệp 2018 
28 Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 
27 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 
26 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM 2018
25 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Thủy Lợi 2018 
24 Thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 vào Đại học Hồng Đức năm 2018 
23 Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM xét tuyển bổ sung 2018
22  Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Tôn Đức Thắng 2018
22 Học viện Chính sách và Phát triển 2018
22 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Tôn Đức Thắng 2018
21 Đại học Nông lâm TPHCM: tuyển bổ sung từ 150- 200 chỉ tiêu cho mỗi phân hiệu của trường tại Gia Lai, Ninh Thuận. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 điểm trở lên.
20 Đại học Mở TP.HCM:  dự kiến tiếp tục xét tuyển bổ sung một số ngành nhưng chỉ tiêu sẽ được thông báo chính thức vào ngày 13/8.
19 Đại học Kinh tế – Luật ĐH Quốc gia TP.HCM: tuyển bổ sung các chương trình đào tạo tại Bến Tre (học tại Phân hiệu ĐHQG TP.HCM ở Bến Tre) với 90 chỉ tiêu. Điểm nhận hồ sơ từ 18.5 điểm trở lên.
18 Thông báo xét tuyển bổ sung vào trường Học viện Phụ Nữ Việt Nam 2018 
17 Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM 
16 Đại học Võ Trường Toản xét tuyển bổ sung năm 2018
15 Điểm xét tuyển bổ sung ĐH Công nghệ giao thông vận tải 2018
14 Đại học Tây Nguyên xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2018
13 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến xét tuyển bổ sung 2018
12 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Tôn Đức Thắng 2018
11 Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM xét tuyển bổ sung 2018
10 Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM xét tuyển bổ sung 2018
09 Điểm xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học Quốc tế – ĐHQGTPHCM 2018
08 Thông báo xét tuyển bổ sung vào Đại học Tây Bắc năm 2018
07 Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung Đại học An Giang 2018
06 Đại học Bạc Liêu xét tuyển bổ sung năm 2018
05 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Nha Trang năm 2018
04 Xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Học viện Chính sách và Phát triển 2018
03 Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Phương Đông 2018
02 Điểm xét tuyển Đại học Quốc tế Miền Đông 2018
01 Đại học Giao thông vận tải TP.HCM xét tuyển bổ sung năm 2018