Giải bài C10 trang 23 SGK Vật lí 6. Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.

Đề bài

Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.

Lời giải chi tiết

Một số ví dụ về hai lực cân bằng như :

+ Hai người A và B chơi đẩy gậy, nếu gậy vẫn đứng yên thì lực do tay của người A và người B cùng tác dụng lên gậy là hai lực cân bằng.

+ Lực kéo dây điện trên hai đầu cột điện là hai lực cân bằng.