Đề bài

Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– .

c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.

e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Nắm được khái niệm este: Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.

– Biết cách lập công thức tổng quát của este: CnH2n+2-2k (k=π + vòng)

Lời giải chi tiết

a) S. Ví dụ phản ứng giữa axit vô cơ và ancol không phải là este

B) S. Vì phân tử este không có anion COO

c) Đ

d) Đ

e) S. Ví dụ phản ứng giữa axit vô cơ và ancol không phải là este